Alexandr Špunda

Alexandr Špunda - fotograf

 

CZ UK

Copyright © Alexandr Špunda

Brněnský umělecký fotograf a výtvarník Mgr. ALEXANDR ŠPUNDA se narodil 15 .01. 1967 v Ostravě. Od raného dětství je jeho život spjat s uměním (věnuje se studiu kompozice a klavíru), kde zpočátku převažuje hudba, paralelně ji však vždy provází fotografie a výtvarné umění.
Po absolutoriu konzervatoře v Ostravě a následně Akademie muzických umění v Brně (závěrečná diplomová práce: Vztah hudby a výtvarného umění) se věnuje již výhradně fotografii (ale nadále i malbě) a věnuje se intenzivnímu soukromému studiu v Německu. Ústředním motivem tvorby fotografické i malířské zůstává převážně akt, portrét a figurální kompozice. Způsob vidění dívčího těla a vytříbené aranžmá vede k výrazné velmi estetické kompozici, z níž nahota těla působí zcela harmonicky a přirozeně, něžně, občas se skrytým erotickým podtextem, vždy však velmi vkusně. Nevyhýbá se však ani jiným tématům.

Jako fotograf se vyznačuje neobyčejnou dynamikou a všestranností. Jeho fotografie zdobí mnoho interiérů a soukromých sbírek, jsou součástí mnohých reklamních materiálů, tiskovin a modelingových portfolií. I zde je jeho doménou oblast figurální a portrétní fotografie. Vyznačuje se nevšedním citem pro vystižení charakteru osobnosti. Jak sám říká: „Dobrý portrét není pouze kompozičně a technicky dokonalá fotografie, ale v prvé řadě osobitá výpověď o člověku“. Ať už se jedná o akty, portréty, či zátiší - fotografie dýchají příběhem, zachycují atmosféru a neopakovatelné kouzlo okamžiku. Cílem autora, podle jeho slov, není laciné sledování moderních trendů, ale jakási renesance, tedy oživení estetična a krásna, které současné umění v mnoha případech postrádá, a jak sám říká: "V dnešním uspěchaném světě chci člověka alespoň na chvíli zastavit a pohladit jej po duši…."

Fotografickou tvorbu Alexandra Špundy není možno jednoznačně kategorizovat. Jeho fotografie jsou prostě jiné, a to nejen díky nevšednímu vidění, ale také proto, že se v nich dokonale snoubí profese fotografa a malíře - jsou to v podstatě foto-obrazy oslavující krásu ženy, jako zdroj věčné inspirace. Mnoho fotografií podobného zaměření zhotovuje i jako exkluzivní fotokolekce pro soukromé klienty, jako originální dárek, či jako dekorace interiérů. V komerční oblasti se věnuje převážně reklamní, produktové a glamour fotografii a je vyhledávaným fotografem divadelních představení..

Alexandr Špunda vystavuje pravidelně od svých 19-ti let. Jeho díla shlédli návštěvníci galerií v Praze, Brně a Ostravě, převážně však ve Švýcarsku (Bern, Interlaken, Pont-la Ville, Gluringen, Montreux) a Německu (Frankfurt, Mnichov, Kambach, Rottach Egern, Tegernsee), kde často působí a kde jsou jeho díla ponejvíce zastoupena v soukromých sbírkách. K nejvýznamnějším oceněním patří především zlatá medaile z mezinárodní soutěžní přehlídky "La Femme" Montreux 2000.

Prof. Louis Thover , Montreux